Anbytarforum

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Anbytarforums förstasida 2016

Anbytarforum (av anbyte, före Internet synonymt med träffar där släktforskare bytte anor) är Sveriges största diskussionsforum för släktforskare, och en del av Sveriges Släktforskarförbunds nätportal Rötter.

Anbytarforum fungerar främst som ett hjälpmedel för utbyte av erfarenheter. Nybörjaren kan här enkelt be om råd, och många är villiga att dela med sig av dessa. Också mer avancerade spörsmål kan dryftas, och på det viset har varje släktforskare en lättillgänglig referensbas tillhands i praktiken dygnet runt.

Historik

Anbytarforum startade i slutet av 1998 och var då ett av Sveriges första forum av sitt slag. Rötters dåvarande redaktör Håkan Skogsjö var eldsjälen och fungerade länge som värd också för forumet. Efter Skogsjö har bl a Peter Karlsson, Yvonne Carlsson, Anna-Lena Hultman och Viktoria Jonasson fungerat som anbytarvärdar.

I samband med att personuppgiftslagen (PUL) trädde i kraft sattes frågor rörande den personliga integriteten på Anbytarforum i fokus. År 2007 ingrep Datainspektionen med vissa riktlinjer för hur diskussionerna skulle föras. Detta innebar att forumet en tid var stängt och kunde öppnas först efter en omarbetning av struktur och ordningsregler. Viktigast av dessa var att det inte blev tillåtet att skriva om nu levande personer utan dessas samtycke.

Interna förbundsfrågor var länge en del av Anbytarforum, men 2008 inrättades ett separat Förbundsforum för föreningsmedlemmar som även intresserade sig för den organisatoriska delen av släktforskningen. Därmed renodlades Anbytarforum till att enbart handla om den praktiska släktforskningen.

Administrationen av Anbytarforum låg länge hos en ensam anbytarvärd. Med åren och med forumets tillväxt har detta blivit en allt större börda, och i början av 2009 infördes ett system med moderatorer för de olika avdelningarna på Anbytarforum. Moderatorerna jobbar tillsammans med varandra genom ett Moderatorforum och tillsammans med anbytarvärden.

Ny modern plattform

Anbytarforum har från starten och fram till våren 2016 använt programvaran Discus som föråldrats genom åren och som inte tillåtit några avancerade uppdateringar. I april 2016 gick man äntligen över till en ny anpassad plattform, Simple Machines Forum (SMF), som tillåter användandet av smartphones och pekplattor i alla varianter och plattformar, samt datorer med olika skärmstorlekar. Dessutom kan Facebook användas, genom att man kan gilla inlägg där. Ytterligare ett par nya funktioner i Anbytarforum som är intressanta för allmänheten:

  • Tvåspråkig plattform. I praktiken betyder det att forumets alla systemtexter går att få på engelska, dvs allt utom inläggen översätts. Detta för att bjuda in släktforskare från hela världen att ta del av vår kunskap eller dela med sig av sin.
  • Privatmeddelanden. Två användare kan skicka privata meddelanden mellan varandra.

Externa länkar