Allmänning

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök

Med allmänning menas en gemensamt ägd (eller nyttjad) jord. Den består ofta av skog, betesmark eller sandtag och inkluderar tillhörande vatten. Ägandet (eller nyttjandet) kan skötas av en samfällighet eller av kronan (kronoallmänning). Sådan mark har funnits i alla germanska länder. Inne i byar fanns ofta mark som inte kunde utnyttjas till odling eller bete, de blev ofta allmänningar. Även bygator och fägator ansågs vara allmänningar, och blev det något hörn kvar någonstans, bebyggdes den av byns allra fattigaste och kallades gatehus. Även personer som levde av annat än jordbruk, t.ex. byskomakare, bysmeder, och andra byhantverkare, eller jordlösa lantarbetare, utnyttjade allmänningar för husbyggen.

Se även: