Överhogdal är en tidigare församling och ingår sedan år 2006 i den då bildade Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församling i Härnösands stift, Härjedalens kommun, landskapet Härjedalen, Jämtlands län. Församlingen gränsade till Rätans, Ytterhogdals och Älvros församlingar i Jämtlands län, samt Haverö församling i Västernorrlands län.

Z1950 Överhogdal.png


Trad.gif

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den. Om du tycker att denna artikel är färdig kan du ta bort formateringen {{Stubbe}}.


Socken-/Församlingsbeskrivning

Nuvarande kyrka i trä, färdigställd 1744-1749. Ombyggd 1849-1855, varvid tornet ersatte en tidigare klockstapel.[1]

Historik

1466 utbruten ur Sveg som kapellförsamling, senast 1814 annexförsamling. Från detta år överförd till Ytterhogdals pastorat.

Geografiska platser

Socknen utgörs till stor del av en sammanhållen bytäkt. Denna utgörs av byarna Kyrkbyn, Mon, Sunnanå och Säter(n).

Forskningskällor

Tillhörigheter
Pastorat: 1466-1814 Sveg,
1814- Ytterhogdal
Kontrakt: -1922 Jämtlands södra kontrakt,
1922- Härjedalens kontrakt
Kyrklig samfällighet:
Stift: -1645 Trondheims stift i Norge,
1645-1660 Uppsala stift,
1661- Härnösands stift.
Fögderi: -1883 Härjedalens fögderi,
1884-1970 Jämtlands södra fögderi,
1971- Östersunds fögderi
Länsmansdistrikt: -1850 Överhogdals länsmansdistrikt,
1850-1863 Svegs länsmansdistrikt,
1864-1917 Ytterhogdals länsmansdistrikt.
Landsfiskalsdistrikt: 1918-1951 Ytterhogdals Landsfiskalsdiatrikt,
1952-1964 Svegs landsfiskalsdistrikt
Polisdistrikt: Tidsperiod/Namn för Polisdistrikt
Åklagardistrikt: Tidsperiod/Namn för Åklagardistrikt
Kronofogdedistrikt: -1883 Kronofogden i Härjedalens fögderi,
1884- Kronofogden i Jämtlands södra fögderi
Län: 1645-1654 Hudiksvalls län,
1655-1762 Västernorrlands län,
1762-1810 Gävleborgs län,
1810- Jämtlands län
Härad: Förekom inte i Härjedalen
Tingslag: -1947 Svegs tingslag, 1948- Sveg och Hede tingslag
Domsaga: 1680-1811 Jämtlands domsaga,
1812-1878 Södra Jämtlands domsaga,
1879- Härjedalens domsaga
Kommun: 1863-1966 Svegs kommun/landskommun,
1936-1973 Svegs köping,
1974- Härjedalens kommun
Landskap: Härjedalen.
Militär indelning: Saknas. Omfattades inte av det militära indelningsverket.

Digitalt material

Tryckt litteratur

 • Bertilsson, Olof (2006). Olof Bertilssons kyrkobok : förd i Sveg och Offerdal 1636-1668 (utarb. av S. Hellström, C. Kalin). Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap.
 • Holm, Olof, Hansson, Georg & Kalin, Christer (red.) (2016). Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap. [1]
 • Modin, Erik (1949). Härjedalens ortnamn och bygdesägner (3:e tillökade och ill. uppl.). Sveg: Söderquist.

Arkivalier

Kyrkoarkivalier

(arkivalier i urval)

 • A I Husförhörslängder 1808-1899.
 • A II a Församlingsböcker 1900-1968.
 • B Flyttningslängder 1818-1828, 1863-1991.
 • C Födelse- och dopböcker 1636-1642 (ingår i Offerdals kyrkorkiv C:1), 1691-1991.
 • E I Lysnings- och vigselböcker 1636 – 1641 (ingår i Offerdals kyrkoarkiv C:1), 1691-1969.
 • F Död- och begravningsböcker 1691-1991.
 • H V Bilagor till lysnings- och vigselbok 1749-1851 (ingår i Svegs kyrkoarkiv).
 • L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1650-1973.
Juridiska arkivalier
 • Här kan man nämna befintliga juridiska arkivalier (domböcker, bouppteckningar, saköreslängder)
Militära arkivalier
Övriga arkivalier

Lokala arkiv

 • Här kan man nämna lokala arkiv med en intern länk för Wiki-Rötter.

Register & avskrifter

 • Här kan man nämna befintliga register och avskrifter med en intern länk för Wiki-Rötter. Externa länkar till andra sidor som kan tänkas innehålla detta material placeras under "Externa länkar".

Föreningar

Övrigt

Här kan man ta upp annat som kan vara till nytta vid släktforskning för denna församling/socken.

Externa länkar

Fotnoter

 1. Lindblad, Jakob (red.) (2002). Härjedalen - landskapets kyrkor. 1. [uppl.] Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl.