Öckerööarnas Släktforskarförening

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
ÖÖSF:s logotyp

Öckerööarnas Släktforskarförening (ÖÖSF) bildades 1991 och har idag (2011) cirka 150 medlemmar. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Tanken på att starta en förening växte fram under en kurs i släktforskning, som hölls på Brattebergsskolan hösten 1990. Vid slutet av kursen var alla deltagarna överens om att det skulle vara värdefullt att fortsätta det påbörjade forskningsarbetet i mer organiserad form och därför inbjöd en interimsstyrelse till den första träffen. Öarnas Släktforskarförening bildades på ett möte 18 februari 1991. Tjugonio personer var närvarande och man antog stadgar och valde styrelse. Av dem är ett tiotal fortfarande aktiva i föreningsarbetet!

Föreningen, som 1998 ändrade namn till Öckerööarnas Släktforskarförening, har i stort sett fortsatt sitt arbete enligt de riktlinjer som drogs upp på det första årsmötet. Medlemmarna har hållit kontakten med varandra och föreningsarbetet genom vecko- och kvartalsträffar och där emellan har styrelsen träffats för att planera verksamheten.

Medlemmar på utflykt vid båken på ön Kalven som utgör förlaga till föreningens logotyp.

Några olika arbetsteman genom åren har till exempel varit:

  • Utskrifter av våra första kyrkoböcker, husförhörs- och mantalslängder
  • Inventering av äldre gravstenar på Öckerö kyrkogård
  • Utskrift av domböcker
  • Anslutning till rikstäckande databaser för släktforskning
  • Utgivning av en medlemstidning två gånger årligen

På måndagar under höst och vår, mellan kl. 17-19 samlas Släktforskarföreningen i Öckerö Biblioteket. Det finns då möjlighet för intresserade att få vägledning. På Öckerö bibliotek finns ett forskarrum för lokalhistoria och släktforskning. Där finns litteratur samlad med lokal anknytning samt litteratur som används för släktforskning. Där finns även arbetsplatser och utrustning för släktforskning. I släktforskarrummet finns läsapparater och mikrofichekort för i stort sett hela Bohuslän. Här finns också en dator med Internet och tillgång till databaserna Genline, SVAR och Arkiv Digital.

Alltsedan 1999 har föreningen givit ut en medlemstidning med aktuellt material, två gånger per år från 2000 med artiklar, protokoll och mycket mera. De tidningar som givits ut finns att ladda ned i PDF-format.

Externa länkar