Åborätt

Från Wiki-Rötter
(Omdirigerad från Åbo)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Åborätt, juridisk term, rätten att på viss tid eller livstid inneha annans jord såsom landbo eller under ärftlig besittning.

Under stadgad åborätt eller ärftlig besittningsrätt innehades dels vissa hemman och lägenheter som tillhörde kronan eller allmänna inrättningar, dels och undantagsvis fastigheter i enskild ägo, särskilt en del under bruk skatteköpta hemman.

Stadgad åborätt är en ålderdomlig form av ständig besittningsrätt till hemman och fastigheter av krononatur med rötter i 1500-talet. Åborätten är ärftlig enligt regler av fideikommisskaraktär.

Liksom enskilda upplät kronan jord åt åbo, dvs landbo (landbonde) mot städja och avrad. Åbon var berättigad att stanna kvar på egendomen under den bestämda legotiden, förutsatt att han årligen erlade avraden och höll hemmanet vid makt. Vid legotidens utgång berodde det på frivillig överenskommelse om åboförhållandet skulle fortfara. Om åboskyldigheterna fullgjordes fick i allmänhet en son kvarbli vid egendomen efter sin far, om den inte behövdes för något allmänt ändamål, men någon bestämd försäkran fanns inte.

Åborätten kunde även förverkas, om åbon dömdes för vissa brott.

Omvandling av åborätt till äganderätt

Genom lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille, så har numera de som innehaft fastighet under stadgad åborätt fått överta denna med full äganderätt.

Källor