Äktenskap

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bondbröllop.jpg

Äktenskap är ett juridiskt och samhälleligt, samt ofta ett religiöst och andligt, avtal mellan samlevande personer. Äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Det varierar om en stat erkänner enbart monogama äktenskap mellan personer av olika kön, erkänner äktenskap mellan personer av samma kön (så kallat samkönat äktenskap) eller erkänner äktenskap för polygama förhållanden.[1]

Vigsel

Vigseln är den rituella starten på ett äktenskap och den kan vara antingen religiös eller borgerlig.

En vigsel kan föregås av ett löfte om äktenskap (förlovning) där parterna efter överenskommelsen benämns som fästman och fästmö.

Förr fanns även begreppet trolovning. Trolovning var en rättsligt bindande överenskommelse om befästelse av en parrelation, lika bindande som den kyrkliga vigseln, även om det inte innebar att äktenskapet var ingånget. Kontrahenterna lovade genom trolovningen varandra trohet, men började inte sammanleva i och med trolovningen, som kunde ingås redan i barnaåren. Trolovning ingicks i regel genom en uppgörelse från föräldrarnas sida. Numera förekommer inte trolovning i rättslig mening, då det avskaffades 1915. Utomäktenskapliga barn födda under en trolovning kallas trolovningsbarn. [2]

Släktforskningsresurser rörande vigslar

Skilsmässa

En skilsmässa eller en äktenskapsskillnad är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av en eller flera av parterna, innan någon av makarna har dött. Ett påtvingat upplösande kallas upplösning av äktenskap. Beroende på under vilka former och lagar äktenskapet ingåtts, kan vissa eller alla parter vara förbjudna från att begära skilsmässa. [3]

Släktforskningsresurser rörande skilsmässor


Källor

  1. Wikipedia [1]
  2. Wikipedia [2]
  3. Wikipedia [3]