Kyrkböcker på Internet

Från Wiki-Rötter
Hoppa till: navigering, sök
Läsning av kyrkböcker på nätet går riktigt bra - om man lär sig tyda gamla handstilar...

Ett flertal aktörer i Sverige, både privata och offentliga, erbjuder sedan några år släktforskare att läsa digitaliserade kyrkböckerna på Internet. I samtliga fall kan man komma åt hela det svenska beståndet av kyrkböcker som inte är sekretessbelagda, dvs material äldre än 70 år. Det gäller i första hand kyrkoregister gällande födda, vigda och döda, husförhörslängder, församlingsböcker, in- och utflyttningslängder samt kyrkliga räkenskaper. Tjänsterna är betaltjänster.

De olika aktörerna har nischat sig så att abonnenterna också erbjuds andra tjänster utöver kyrkböckerna, vilket gör att abonnemangen skiljer sig åt och passar olika behov. Priserna är emellertid ganska likartade mellan de olika abonnemangen.

Aktörerna i Sverige

  • Ancestry - kyrkböcker på nätet erbjuder dels samma tjänst som de övriga har, med relativt låg kvalitet på de svartvita bilderna (skannade mikrokort) från f.d. Genline, men abonnemanget är internationellt och kunden erbjuds även annat internationellt (främst amerikanskt) material, t.ex. folkräkningar i USA.
  • ArkivDigital - svenska kyrkböcker online är en av de tjänster som erbjuder färgfotograferade bilder på kyrkböckerna. Utöver kyrkböckerna håller man på att lägga ut färgfotograferade bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, militära rullor, släktnamnsregister, katekismilängder, äktenskapsmål, fängelsehandlingar, sjömanshus, m.m.
  • Riksarkivet/SVAR - Digitala forskarsalen erbjuder i sitt abonnemang en lång rad tjänster, bl.a. kyrkböckerna på nätet (skannade mikrofilmer). Därutöver finns digitala folkräkningar, bouppteckningar, domböcker, brottsregister, emigrationshandlingar, fastighetsregister, militaria, bilregister, fotografiska register, m.m.
  • MyHeritage - Släktforskning i många former erbjuder dels samma tjänst som de övriga har, med bilder från Arkiv Digital. Abonnemanget är internationellt och kunden erbjuds även annat internationellt material.

Aktörer i övriga Norden

Se även