Kronolänsman

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Klubba-m.jpg

Kronolänsman var mellan 1675 och 1918 en lokal statlig tjänsteman som fr.a. upprätthöll ordningen i ett härad, men också kunde ha andra fiskala uppgifter.

Fram till 1675 var länsmannen en lokal förtroendeman som utgjorde en länk mellan lokalsamhället och statens förvaltning. Denne kallades för sockenlänsman eller bylänsman. I en kunglig resolution 1675 stadgades dock att länsmännen skulle utses av landshövdingen: "dock skall det ske utav bofaste och beskedligaste bönder, som i häradet finnes, och intet främmande och löse, som allmogen ingen hjälp kan hava av".

Sockenlänsmännen ersattes som lokala förtroendemän av sockenskrivare 1675-1918.

Efter 1675 omvandlades titeln till att beteckna en lokal statlig lägre tjänsteman, kronolänsman. Kronolänsmannens arbetsuppgifter omfattade skatteuppbörd, indrivning, polisverksamhet. Han var även åklagare i vissa mål. Till sitt biträde hade han fjärdingsmän. Kronolänsmannens närmaste förman var kronofogden. Kronolänsmännen blev 1918 landsfiskaler.