Begravda i Sverige 2

Från Wiki-Rötter
Hoppa till navigering Hoppa till sök
BegravdaiSverige2.jpg
Begravda i Sverige 2
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Operativsystem Windows/Mac
Presentationsformat SSFs Presentationsprogram - Sveriges kyrkböcker
Utgivningsår 2012
ISBN 978-91-87676-71-0
Format DVD
Antal skivor 1


Skivan Begravda i Sverige 2 innehåller drygt 6,4 miljoner begravda på 3000 kyrkogårdar, eller ca 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Bakgrund

Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna är begravda. I vår urbana tid begravs man ofta långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en familjegrav i en helt annan del av landet. Snart kan det bli mycket lättare att få klarhet i var släktingarna fått sitt sista vilorum. Kyrkogårdsförvaltningarna har samma problem, fast tvärt om. Ofta är gravrättsinnehavaren den som faktiskt själv vilar i graven och det kräver mycket forskningsarbete för att hitta någon nära eller kanske mer avlägsen släkting, som vill ta över gravrätten. Och vilka skulle kunna vara mer lämpade eller motiverade till detta än släktforskarna, som har ett genuint intresse för de avlidna anhöriga?

StorStockholms Genealogiska Förening gav 2003 ut en CD innehållande uppgifter om en halv miljon personer begravda i Stockholm. Idén till CDn mottogs mycket positivt från Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning som tillhandahöll datainnehållet. Själva CDn har också fått ett entusiastiskt mottagande hos forskarna och var ursprunget till den tanke om ett riksomfattande register, som nu föddes.

För att kunna skapa ett nationellt register tog släktforskarförbundet år 2006 kontakt med Svenska Kyrkans Församlingsförbund för samråd om projektet. Förslaget mottogs positivt och man hade där även egna idéer om hur ett sådant register skulle kunna utvecklas. Det beslutades att projektet skulle dras igång.

De olika programvarutillverkarna för gravregister har samtliga ställt sig positiva och därför modifierat sina respektive programvaror. Detta förenklar ett utdrag för de kyrkogårdsförvaltningar som vill delta med sina register.

I början av juli 2008 gick brev ut till alla svenska kyrkogårdsförvaltningar med erbjudande om att samarbeta i projektet. Det är således de enskilda förvaltningarna som själva väljer om de vill bidra med uppgifter om de gravsatta. Detta resulterade i att cd-n Begravda i Sverige blev färdigställd till slutet av 2008, efter att 70 % av alla kyrkogårdsförvaltningar bidragit med sina gravregister.

Inga uppgifter på cd-n berör nu levande personer eller kan betraktas som känsliga. Längst ner på sidan listas de uppgifter som ingår.

Version 2

Gensvaret från kyrkogårdsförvaltningarna inför den första versionen blev så stort att släktforskarförbundets styrelse hösten 2011 beslöt att ge ut en ny version av skivan, en version 2.

DVD:n Begravda i Sverige 2 är en helt ny insamling av dataregistrerade kyrkogårdsregister. Datamaterialet har tillhandahållits av de kyrkogårdsförvaltningarna som har inbjudits att delta i projektet. Drygt 5% av Sveriges kyrkogårdsförvaltningar är dock inte digitaliserade och har av det skälet inte kunnat delta.

Många kyrkogårdar av de som levererats är ännu inte fullt dataregistrerade, vilket gör att en del begravda på dessa kyrkogårdar inte figurerar i databasen.

Systemkrav

Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7/10, m.fl. 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme. Senaste versionen har stöd för Mac upp till Mac OS Mojave 10.14.6.

Källor

Sveriges Släktforskarförbund